Register

Cijene na web trgovini su maloprodajne, izražene u EUR-ima i u njima je sadržan pripadajući PDV.  Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, i bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, akcije u vidu besplatne dostave i ostalih pogodnosti.

Axor.hr trgovina se trudi kako bi se na njezinom web shopu objavljivali točni i aktualni podaci, ali unatoč učestalom ažuriranju cijena postoji mogućnost pogreške i odstupanja od stvarne prodajne cijene, stoga službena ponuda koju ćete zaprimiti na Vašu email adresu sadrži točne trenutno važeće maloprodajne cijene

U slučaju kada naručeni i plaćeni proizvod nije više dostupan na zalihi prodavatelja, o tome odmah obaviještavamo kupca i nudimo mu sljedeće opcije:

  • Može pričekati da proizvod opet bude dostupan;obaviještavamo ga o novom
    roku isporuke
  • Nudimo mu zamjenski proizvod ( uz nadoplatu ili povrat za razliku u cijeni)
  • Povrat uplaćenih sredstava Narudžbu potvrđujete tako da izvršite uplatu (u slučaju odabira plaćanja po ponudi ili bankovnom karticom), te u slučaju predaje narudžbe kod odabira plaćanja prilikom pouzeća a Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Prodavatelj ispostavi račun za naručeni proizvod.
    VAŽNO:
    Ukoliko uslijed više sile cijena nekog proizvoda ne odgovara realnoj cijeni na tržištu, MS Trgovina će vam odmah vratiti uplaćeni iznos. Primjerice, ako proizvod ima cijenu 0,00 kn i u statusu raspoloživosti je označen kao raspoloživ, očigledno je da je došlo do pogreške i takav proizvod ne možemo isporučiti ili ako je realna cijena nekog proizvoda 10,00 EUR a iskazana cijena proizvoda na web shopu iznosi 100,00 EUR ili 1.000,00 EUR, evidentno je da je došlo do pogreške i za takve slučajeve Vam vraćamo uplaćeni iznos.